Palatolalie

, vývojově podmíněná porucha řeči. Je způsobena rozštěpem patra. Projevuje se huhňavostí a nesprávnou výslovností.