Pálava

, chráněná krajinná oblast na jižní Moravě; 83 km2. Zaujímá vápencové pohoří Pavlovské vrchy (nejvyšší Děvín, 550 m n. m.). Výskyt mnoha unikátních rostlin i živočichů, hlavně bezobratlých (kobylka sága, kudlanka aj.); uměle vysazena koza bezoárová. Porosty tvoří většinou skalní lesostep; jedna z biologicky nejcennějších lokalit v ČR. Vyhlášena v roce 1976. Biosférická rezervace UNESCO.

Související hesla