Palawan

, ostrov na Filipínách západně od hlavní části souostroví; 11 780 km2, asi 400 000 obyvatel (1990). Správní středisko Puerto Princesa. Hornatý povrch (až 2 084 m n. m.), pobřeží lemováno korálovými útesy.

Ottův slovník naučný: Palawan

Palavan (Palauan), španělsky Paragua, ostrov v archip. filipinském, má na 9790 km2 asi 30.000 ob. Při pobřežích vystupují hojně útesy korálové. Vnitrem ostrova táhne se pásmo horské, dosahující výše 2086 m. Ostrov Palavan jest lesnatý i úrodný. Zvířenou i květenou náleží spíše k Borneu. Větší čásť ostrova jest nevyzkoumána. Podnebí jest tropické, po celý rok dostatečně vlhké a příznivo úrodě polní i chovu dobytka. Obyvatelstvo skládá se z Malajců, vytlačivších praobyvatele negritské do hor. Hl. město Puerto Princesa, sídlo guvernérovo, má 1270 ob. Na ostrově nacházejí se hroby jeskynní původu čínsko-japonského, ukazující na dávné mongolské osazení ostrova.

Související hesla