Palazzeschi Aldo

, italský prozaik a básník. Citlivě reagoval na všechny dobové literární směry, od poezie „soumraku“ přes futurismus až k neoavantgardě. Někdy až drsný realismus se prolíná se surrealismem, groteskou a karikaturou. Česky vyšly básně v antologii Italští básníci a román Sestry Materassiovy.