Palba

, vojenství jeden z nejdůležitějších prvků bojové činnosti; cílená střelba z různých druhů zbraní palných, vedoucí k zasažení živé síly a vojenské techniky protivníka na zemi, pod zemí, ve vzduchu, na moři i pod vodou. Rozvoj od 15. stol. v souvislosti se šířením palných zbraní (některé zásady palby známy již z dřívějšího období, např. hromadná cílená střelba lučištníků); vrcholného rozvoje dosáhla palba zařazením jednak automatických zbraní, jednak zbraní s obrovským ničivým rozsahem v pol. 20. stol. Podle způsobu zásahu cíle se palba rozděluje na ničivou (úplná likvidace), umlčovací (vyřazení z bojové činnosti) nebo bořivou (působení proti obranným zařízením protivníka).