Paleček Emil

, český biochemik; vědecký pracovník Biofyzikálního ústavu AV ČR. Formuloval koncepci polymorfní struktury dvojité šroubovice DNA; přizpůsobil chemické metody pro studium struktury DNA v jejím přirozeném prostředí – přímo v buňce aj.