Palek Bohumil

, český jazykovědec; profesor na FF UK. Z díla: Základy obecné jazykovědy, Referenční výstavba textu.