Pálená taška

, pálený cihlářský výrobek používaný na nehořlavé krytiny. Pálené tašky obyčejné jsou ploché a vlnité, hladké a drážkové. Vlnitá krytina se sestavuje z prejzů (viz též tašky) a žlábků nebo z vlnovek. Hřeben se kryje hřebenáči.