Palencia

, město v severním Španělsku; 77 500 obyvatel (1990). Průmysl ocelářský, textilní, potravinářský. Dopravní křižovatka. Muzeum. Historické památky (gotická katedrála ze 14. stol.). – Ve 12. a 13. stol. sídlo kastilských králů; v roce 1208 byla v Palencii založena nejstarší univerzita ve Španělsku (1239 přemístěna do Salamanky).

Ottův slovník naučný: Palencia

Palencia, hl. m. prov. t. jm. (lat. Pa lantia), rozkládá se na l. břehu Carrionu, na planině stromů prosté, ale úrodné. Uzel železn. tratí Valladolid-Santander a Leon Sev. dráhy, má 15.028 ob. (1887), jest sídlem prov. úřadův a biskupa. Vynikající stavby jsou kathedrála, palác, zal. Cidem, v němž umístěny kněžský a učit. seminář a nemocnice. Alfons IX. založil v Palencii první špan. universitu r. 1209, která však byla r. 1239 přeložena do Salamanky. Průmysl záleží ve výrobě suken a hrubých látek z vlny ze sev. přivážené. Z prov. vyváží se obilí, mouka, víno, olej a vlněné látky do ostatního Španělska a přes Santander do Střední Ameriky.