Palenque

, archeologická lokalita v jihovýchodním Mexiku; od roku 1987 součást světového kulturního dědictví UNESCO. Komplex staveb mayské kultury, budovaný od 3. stol., s reliéfní štukovou výzdobou (2. pol. 7. stol.): tzv. Palác, chrámy Slunce, Kříže, Listového kříže a Nápisů, pod jehož pyramidou je hrobka se sarkofágem vládce Pacala (615 – 683); na kamenném víku reliéf s postavou snad vladaře, uvnitř tělo zdobené šperky a maskou z jadeitu. Kultura Palenque vyniká uměním basreliéfu.

Ottův slovník naučný: Palenque

Palenque nebo Nachan, město v mexickém státě Chiapas při ústí ř. Chacamas do Usumacinty, má 9870 ob., většinou Indiánů, a jest pověstné okolními zříceninami staromexického města Huehuetlapallanu, které někteří ztotožňují s mythickým městem Olmeků Xibalbou. Zříceniny tyto jsou nejvelkolepější v Americe, zaujímají plochu 6 až 8 mil a byly objeveny r. 1746, avšak teprve r. 1822 staly se v Evropě známými, navštíveny pak a popsány Desirém Charnayem. Skládají se z ohromných, umělých teras a komolých pyramid terasovitých, na kterých vypínají se chrámy a paláce kamenné, ozdobené reliefy, nápisy, kresbami a sochami. Uprostřed nich jest největší stavba dlouhá 92,3 m, široká 58,5 m a vys. 8,1 m, mající 14 bran v průčelí a 11 po stranách, se 4 dvory a obrovskými reliefy s postavami vysokými 2,9-3,2 m, kolem ní pak stojí množství monolithických soch. – Srv. D Charnay, Cités et ruines américaines: Mitla, Palenque, Izamal, Uxamal (Pař., 1863); La Rochefoucauld, Palenque et la civilisation maya (t., 1888). Tšr.

Související hesla