Paleo-

, první část složených slov s významem minulý, starý, nejstarší, dávný, předvěký.