Paleoantropologie

, obor antropologie, který se zabývá historickým vývojem člověka na základě jeho kosterních pozůstatků.

Související hesla