Paleobiocenóza

, společenstva (biocenózy) organismů žijících v geologické minulosti. Fosilní společenstva nejsou nikdy zachována úplně (jako recentní biocenózy), proto neposkytují kompletní informace o dávném životě. Viz též tafocenóza, tanatocenóza.

Související hesla