Paleobiochemie

, odvětví biochemie, které zkoumá chemickou stavbu a strukturu vymřelých organismů a chemické pochody doprovázející jejich fosilizaci.