Paleobiogeografie

, vědní disciplína zkoumající geografické rozšíření organismů v minulých geologických dobách, vývoj areálů, jejich rozšíření a vývoj biogeografických celků. Využívá poznatky biologie, paleontologie, geologie a geografie; významná pro poznání vývoje životního prostředí.