Paleobiologie

a) viz paleontologie; b) obor paleontologie studující život fosilních organismů, jeho paleontologicky zachytitelné projevy, které srovnává se životem recentních organismů. Viz též aktuopaleontologie.

Související hesla