Paleobiotop

, životní prostor organismu nebo společenstva v minulých geologických dobách.