Paleoekologie

, odvětví paleontologie; zkoumá vztahy organismů k prostředí a organismů navzájem v geologické minulosti; zpočátku zaměřena hlavně na rekonstrukci původního přírodního prostředí, v současnosti se zaměřuje více na poznání evoluce ekologických vztahů.

Související hesla