Palma il Giovane Jacopo

, italský malíř; žák prastrýce Palmy il Vecchia. Ovlivněn Tintorettem. Činný v Urbinu, Římě a v Benátkách. Autor dekorativních náboženských maleb v duchu raného benátského baroka; pracoval pro dóžecí palác (výzdoba sálu Velké rady aj.) a benátské kostely.

Ottův slovník naučný: Palma il Giovane Jacopo

Palma Jacopo, zvaný il Giovane (mladší), malíř italský, dle některých synovec před. (* 1541 neb 1544 v Benátkách – † 1628 t.). Pod ochranou vévody urbinského Guidobalda II. byl poslán do Říma, kde studoval podle Raffaela, Michelangela a Polidora, malbu sgraffitovou dle Caravaggia. R. 1572 usadil se v Benátkách a přimkl se tam k Tintorettovi, jemuž podobal se také rychlostí, se kterou dovedl pracovati, ač později směr jeho byl eklektický. Virtuosita jeho maleb, jež vynášela mu také veliké peníze, bývala však často vypočítána jen na zevní effekt. Všichni soudobí ryjci rádi ryli dle jeho obrazů, jež jsou většinou obsahu náboženského a dějinného a nalézají se ve všech větších evropských galeriích uměleckých. Uvádíme z nich: Neposkvrněné početi; Svatý Jan a andělé Apokalypsy (dv. museum víd.); Pastýřové u jesliček (Mnich., stará pinakoth.); Šavlovo obráceni na viru (mus. madrid); jiné jsou v Janově, Modeně, Římě, Benátkách, Kasselu a j. Hlavním jeho dílem jsou malby v dožecím paláci v Benátkách. Ryl také 27 listův.