Pamflet

, hanopis – literárně publicistický útvar, většinou politicky tendenční, útočný a satiricky vyhrocený. Cílem je zesměšnit určitou osobu nebo skupinu lidí, odhalit jejich zájmy nebo skutečné vlastnosti a překazit jejich záměry. Pamflet je záměrně emocionálně působivý a počítá s širokým publikem (letáky, novinové články, pohotově distribuované brožury); pamflet přes svoji jízlivou konkrétnost mívá obvykle hlubší obsah a obecnější platnost.

Ottův slovník naučný: Pamflet

Pamflet (angl. pamphlet), brošura, leták, spisek satirický, prudkého, útočného rázu. Že pak zájmy stranické v něm se po výtce hlásí ke slovu, rozumíme pamflem nověji hanopis. Pohnuté doby sporův i rozvratů náboženských i polit. (př. v XVI. stol., revoluce franc.), příkrost dvou táborů či stran za různá hesla v politice, umění atd. bojujících – vše to bývá plodnou půdou pamfletů. I konečně, když jednotlivec v nové nauce odhodlaně vystoupí proti předsudkům či zásadám dlouho utkvělým, v pamflech namnoze vyřizuje se boj novoty proti konservatismu. U nás spisů toho druhu nejvíce vzniklo za nábož. bojů kalicha proti kříži. Zejména Jednota bratrská (br. Řehoř, br. Lukáš a j.) jimi hájí svého učení a své existence. O polit. pamflech z časů těch viz Jirečkovu Rukověť II. 75. – Původce pamfletu sluje pamfletistou. Kbn.

Související hesla