Panská jednota

, spolek katolické i kališnické šlechty a představitelů měst v období husitské revoluce, který usiloval o ukončení revolučních bojů a nápravu poměrů v zemi. Utvořena v roce 1423 (na svatohavelském sněmu); po porážce v bitvě u Malešova (7. 6. 1424) ztratila vliv. Teprve v bitvě u Lipan panská jednota zvítězila nad radikály a dosáhla ukončení husitské revoluce.

Související hesla