Panský stav

, společenská skupina v zemích české koruny, jejímiž členy byli představitelé vyšší šlechty.

Ottův slovník naučný: Panský stav

Panský stav byl v zemích českých, polských a uherských stav vyšší šlechty, stav pánů (domini, barones, magnates), naproti stavu šlechty nižší, stavu vladyků, rytířů.

Související hesla