Pantalóny

, pánské dlouhé kalhoty. Nosí se od doby Velké francouzské revoluce. Nazvány podle Pantalona, komické figury staré italské komedie.

Ottův slovník naučný: Pantalóny

Pantalony, z franc. pantalon, slovou dlouhé, až po kotníky sahající kalhoty, moderní od veliké revoluce francouzské podnes, na rozdíl od krátkých, po kolena sahajících spodků, franc. culotte (odtud říkalo se sansculottes těm, kdo nosili dlouhé kalhoty). Původně byl to kroj benátský, pojmenovaný dle komické charakterní masky Pantalone, a nosívali jej při mumrajích již na dvoře Jindřicha III. Valois. Sám Richelieu tančil před Annou Rakouskou sarabandu v Pantalonech ze zeleného sametu. Ale pokusy zobecniti Pantalony tehda se nezdařily. S počátku nosívala se k Pantalonům krátká kazajka zvaná carmagnole a červená čepice. Ani tehda nebyly ještě Pantalony krojem obecným, až Bedřich Vilém III. Pruský r. 1797 v Teplicích začal nositi je na ulici a potom Pantalony rychle se rozšířily a zatlačily kolenice nadobro. Pantalony vedly r. 1792 k vynálezu šlí.