Paracelsus Philippus Aureolus

, švýcarský lékař, přírodovědec, filozof a alchymista. Vyučoval na univerzitě v Basileji, pro spory nucen město opustit; putoval po celé Evropě (mimo jiné byl i na Moravě). Ve své přírodně filozofické koncepci spojil empirické znalosti s duchovně magickými předpoklady. Dospěl k holistické tezi o jednotě mikro- a makrokosmu (člověka a vesmíru). Inspiroval německou mystiku (J. Böhme) i vznikající konkrétní vědy. Každé jsoucno má podle Paracelsa viditelné tělo, jež se skládá ze čtyř prvků, a neviditelné astrální tělo. Vše je prostoupeno duchovním či oživujícím principem. Studoval účinek různých chemických látek na lidský organismus; jeden ze zakladatelů iatrochemie. Jako léky užíval tinkturu a různé extrakty. Zdůrazňoval význam pozorování a experimentu. Prosazoval celostný pohled na člověka; lékař nemůže léčit pouze tělo a ignorovat osobnost.

Ottův slovník naučný: Paracelsus Philippus Aureolus

Paracelsus Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus (* 1493 v Einsiedelu ve Švýcarech – † 1541 v Salcpurce), lékař, jenž podařeným léčením nabyv jména, jal se populárně vykládati řečí silnou, jadrnou, že autority Galenovy a Avicennovy třeba se vzdáti, i tělo nemocného že léčiti radno léky od chemikův odkrytými a účelně od lékařů vybranými. Prostoupeno si přál Paracelsus lékařství chemií i založil školu iatrochemickou, která více užitku přinesla chemii než medicině. Dostala se totiž alchemie z rukou nevzdělaných míchačů, laborantů, do rukou lékařské intelligence, v níž postupovala, až ukázal se cíl iatrochemický klamným a mohla zahájena býti perioda pravé chemické práce. Muž geniální, nepokojný, rvavý bloudil světem, až v Salcpurce zemřel. Mnoho správného jest v jeho základní myšlence, chvalna i snaha jeho, dodělati se zkušeností pravdy, však výsledkův očekávati nemohl ten, jenž tělo člověka pokládal za složené ze rtuti, síry a soli: síra způsobuje mor a horečku, je-li v přebytku, rtuť ochromení a trudnou mysl, sůl průjem a vodnatelnost. Však přece posud z Paracelsusových čtyř sloupů mediciny: chemie, filosofie, astronomie a ctnosti, zůstaly nejbezpečnější první a čtvrtá I farmacii povznesl duch školy Paracelsusovy. Rn.

Jako praktik lékařský Paracelsus s úspěchem užíval některých lučební cestou připravených léků zvláště nerostných i tinktur a horlivě doporučoval rozmanité léčivé vody alpské; jeho soustava lékařská však je naprosto mystická. Spisů jeho je velká řada, ale mnohé z nich pokládají se za podvržené. Souborně vydány byly r. 1589 v Basileji (10 sv.), r. 1616 – 1618 ve Štrasburce (2 sv.) a r. 1658 v Genevě (3 sv.). V nejnovější době zabývá se horlivě Paracelsovskou otázkou K. Sudhoff. Srz.

Související hesla