Parafráze

, literatura a) volné zpracování cizí předlohy (B. Mathesius Zpěvy staré Číny); b) vyjádření stejného děje, myšlenky nebo motivu jiným způsobem. Opisné tlumočení cizích myšlenek (parafráze Halasovy básně Staré ženy s Neumannovými Starými dělníky).

Ottův slovník naučný: Parafráze

Parafrase (řec.), volné přetlumočení, opsání nějaké myšlenky nebo nějakého místa nebo celého spisu, při čemž nehledí se tak k úplné přesnosti každého výrazu, jako k docílení jasnosti a určitosti. V hudbě sluje parafrase skladba, v níž formou volné fantasie rozvádějí se cizí motivové myšlenky.

Související hesla