Paralická pánev

, uhelná pánev s ložisky z bažin a rašeliništ’ při pobřeží přímořských oblastí.