Paratethys

, sedimentační prostor vytvářející se od konce paleogénu následkem vyvrásnění mladých pásemných pohoří původní Tethydy. Vymezen oblastí alpskou, karpatskou, balkánskou, kavkazskou a západoasijskou.

Související hesla