Z Pardubic Arnošt

, český politik a církevní hodnostář; původem ze šlechtického rodu, jeho otec byl královským purkrabím v Kladsku. Studoval práva a teologii na univerzitách v Bologni a Padově. Po smrti biskupa Jana IV. z Dražic (1343) byl zvolen 28. biskupem pražským a následujícího roku, po povýšení pražského biskupství na arcibiskupství papežem Klimentem VI., prvním pražským arcibiskupem (jako Arnošt I., do roku 1364); v roce 1348 se stal kancléřem pražské univerzity. Byl nejen významným diplomatem ve službách Karla IV., ale i jeho přítelem a osobním rádcem.

Související hesla