Parenteze

, vsuvka – jazykověda vložené sdělení vybočující tematicky (Země je – Nováku, polož to – kulatá), vysvětlení (Země – mám na mysli vesmírné těleso – je kulatá), upozornění, odkaz (Země je, jak jsme řekli, kulatá) a podobně.

Ottův slovník naučný: Parenteze

Parenthese (řec.), vložka, vstavka, slovo nebo skupina slov, vložená do věty, s níž netvoří jednoty grammatické a přerušuje sled myšlenek poznámkou smyslu odlišného nebo samostatného, na př.: Má Duše churavá něčím, co věčně a tesklivě pláče, mi řekla za jarní noci (byl svátek květin a stromů): »Jdu odprosit nepřátele...« (A. Sova.) Parenthese znamená též závorku () [] ; místo těchto znamének užívá se též pomlček – –.

Související hesla