Pařížská komuna

a) označení pařížské městské rady za Velké francouzské revoluce; po pádu Tuilerií (10. 8. 1792) reprezentovala především militantní křídlo pařížských revolucionářů (pod vedením M. Robespierra, G. Dantona a J.-P. Marata hrála vůdčí úlohu v konfrontaci s girondisty v Národním shromáždění); b) městský parlament od konce března do konce května 1871; vytvořen během povstání pařížské Národní gardy proti vládním jednotkám (18. 3. 1871). Povstání bylo výrazem stoupajícího odporu vůči preliminárnímu míru s Německem za prusko-francouzské války 1870 – 71 a reprezentovalo opozici pařížských republikánů vůči monarchicky naladěnému Národnímu shromáždění. Pařížská komuna tvořena zástupci nejrůznějších demokratických rovnostářských a socialistických myšlenkových směrů (blanquisté, marxisté, proudhonovci aj.); k jejímu pádu (poté, co realizovala četná sociální opatření) přispěla neschopnost organizovat účinné politické a vojenské vedení. 28. 5. 1871 byla Paříž ovládnuta vládními vojsky vedenými maršálem M. E. Mac Mahonem; procesy a deportace trvaly do roku 1875.

Související hesla