Pařížský mír

a) mírová smlouva mezi Velkou Británií a Francií, podepsaná 10. 2. 1763, která ukončila, spolu s hubertsburským mírem, sedmiletou válku. Francie ztratila svá území v Indii a Severní Americe; b) mírová smlouva mezi USA a Velkou Británií, podepsaná 3. 9. 1783, která formálně ukončila americký boj za nezávislost; Velká Británie uznala nezávislost USA, které tak získaly území mezi Alleghenskými horami a řekou Mississippi, severní a jižní hranice zůstaly bez přesnějšího vymezení, Florida připadla Španělsku. Smlouva zahrnovala mimo jiné záruky svobody rybolovu; c) tzv. první pařížský mír, mírová smlouva mezi protinapoleonskou koalicí a Francií, která ukončila válku 1813 – 14; uzavřena 30. 5. 1814. Hranice mezi bývalou říší (Německý spolek) a Francií obnovena na linii z roku 1792, na francouzský trůn se vrátili Bourboni, Napoleon vykázán na ostrov Elbu; d) tzv. druhý pařížský mír, mírová smlouva mezi protifrancouzskou koalicí a Francií, uzavřená 20. 11. 1815 po porážce tzv. stodenního císařství Napoleona I. Bonaparteho. Francie donucena ustoupit za hranice z roku 1790, přijmout okupační vojska a zaplatit válečnou náhradu; e) mírová smlouva z 25. 2. 1856 mezi Ruskem na jedné a Velkou Británií, Francií, sardinským královstvím a Tureckem na straně druhé, která ukončila krymskou válku. Rusko muselo souhlasit s neutralizací Černého moře, vzdát se ústí Dunaje, části Besarábie a Karsu. Ruský protektorát nad křesťanskými obyvateli osmanské říše byl nahrazen společným protektorátem evropských velmocí, které rovněž garantovaly celistvost a integritu Turecka.

Související hesla