Párjové

, tamilsky nedotýkatelní; a) nejnižší a nejvíce diskriminovaná skupina lidí (přes 100 miliónů), která je postavena mimo vlastní systém hinduistických kast; b) párja, pária – přeneseně vyvrhel, vyděděnec, člen opovrhovaného národa nebo společenské vrstvy.

Ottův slovník naučný: Párjové

Pariové (z tamilského Parijan, Parijaz) jsou vlastně příslušníci jistých neárijských a v soudruží árijských Indův nepřijatých kmenů v jižní Indii (asi jako židé, cikáni v Evropě). Hindové všech kast je pokládají za nižší sebe a nepřipouštějí sňatků s nimi, ale neštítí se jich tak, jak líčívali někteří cestovatelé. Jsou ovšem mimo pariovéie po Indii i rozličné kmeny jiné, mnohem povrženější. Pariové žijí na venkové většinou v nevolnických službách u rolníků, ve městech všelijak posluhují, zvláště Evropanům. V novější době stěhují se často do ciziny, i do Evropy. pariovéiů vlastních je prý 13 kmenů, mají své zvyky, tradice i namnoze své náboženství, a sami chrání kmenovou ryzost svoji od živlů jiných, vyšších i nižších. V Evropě pariové nebývají lišeni od jiných sociálně nízkých kmenův indických a slovo Paria znamenává i vyvrhele, příslušníka nejnižších vrstev vůbec. Ztý.

Související hesla