Parlamentarismus

, systém, respektive metoda uskutečňování státní moci. Základním principem je rozdělení zákonodárných a výkonných orgánů. Privilegované postavení má parlament, který vládě vyslovuje důvěru a může provádět její kontrolu. Vláda je tak parlamentu politicky odpovědná.

Ottův slovník naučný: Parlamentarismus

Parlamentarismus jest ona forma politické soustavy, dle níž stát řízen jest za spoluúčinkování zástupců lidu, kde tedy nejdůležitější státní záležitosti vyřizovány jsou nikoli samostatně panovníkem, pokud se týče jeho byrokracií, nýbrž za spoluúčinkování sněmu, parlamentu. Pravý parlamentarismus panuje zejména v Anglii, kde kabinet (ministerstvo) skládá se vždycky jen z vůdců oné strany, která má v dolní sněmovně většinu. Proto jest anglický předseda ministerstva zároveň hlavou vlády i oné strany v parlamentě, která jest ve většině. Jakmile kabinet pozbude pro sebe v dolní sněmovně většiny, odstupuje. Soustava anglická nepraktikuje se v Rakousku, kde zvláště v poslední době parlamentarismus velmi poklesl.

Související hesla