Parní kotel

, zařízení pro výrobu energetické nebo průmyslové páry požadovaného tlaku a teploty z kapaliny (nejčastěji vody) teplem uvolněným při spalování paliva, popř. teplem odpadním. Parní kotle se podle tlaku rozdělují na nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké a nadkritické.

Související hesla