Parodie

, karikující literární žánr; zesměšňující, komická nápodoba literárních děl, popř. celých žánrů, a to prostřednictvím některých jejich zvýrazněných charakteristických znaků.

Ottův slovník naučný: Parodie

Paródie (řec., »vedlejší zpěv«), v rhétorice řeč, jejíž smysl zvrácen v směšné, při čemž dbano pokud možná původního znění slovného. V poetice báseň komicko-satirická, jež, přidržujíc se formy i tónu vážné básně epické nebo dramatické, vkládá do nich děj žertovný nebo nízký. Travestie činí opak toho, dochovává obsah v nepřípadné formě. Účin obou těchto druhů spočívá tudíž v rozporu mezi formou a obsahem. Nejprvnější p. přičítají se Hipponaxovi. Známější paródie jsou: Batrachomyomachia, paródie Iliady, Aristofanovy paródie Euripida, z francouzských paródie Scarronovy, z něm. Platenova Verhängnisvolle Gabel, parodující tragédie osudové, z českých Koubkovy paródie znělek Kollárových. – Srv. Delepierre, La parodie chez les Grecs, les Romains et les modernes (Lond., 1871).

Související hesla