Parodos

, literatura vstupní píseň sboru v řecké tragédii.