Parthové

, íránské etnikum obývající oblasti Parthie (severovýchodní část Íránu) u Kaspického moře. Parthie byla součástí říše Alexandra III. Velikého a poté seleukovskou satrapií. Vznik nezávislého parthského státu je spojen s Arsakem I. (vládl 247 – 217 př. n. l.), který využil vojenského konfliktu Seleukovců s Ptolemaiovci a osamostatnil se. Mithradatés I. (171 – 138 př. n. l.) obsadil Médii, Hykarnii a Babylónii a dobyl Súsy a Seleukii a rozšířil svůj vliv až k Uruku. Jeho nástupci museli na východě čelit náporu Tocharů. Až Mithradatés II. (124 – 88 př. n. l.) poměry na východě stabilizoval. Zájmy parthských vládců se střetávaly také s mocenskými ambicemi Říma, zejm. v Sýrii (s Parthy bojoval Crassus, parthská tažení byla za vlády především Traiana, Marka Aurelia a Septima Severa). Parthská říše zanikla v roce 224, kdy Artabanos IV. (vládl 213 – 224) podlehl Ardašírovi I., zakladateli sásánovské dynastie.

Související hesla