Pasivní prvek obvodu

, prvek (součástka) elektrického obvodu, který nemůže za žádných okolností produkovat na svých svorkách elektrický výkon. Může elektrický výkon buď spotřebovávat, nebo být výkonově neutrální.

Související hesla