Pasivum


1. jazykověda slovesný rod trpný. Viz též gramatické kategorie;
2. ekonomie obecně úhrn závazků, které má ekonomický subjekt uhradit.

Související hesla