Pásová teorie pevných látek

, fyzikální teorie vysvětlující fyzikální vlastnosti pevných látek na základě řešení Schrödingerovy rovnice pro pohyb elektronu v elektrickém poli krystalové mřížky. Elektrony v pevných látkách se podle pásové teorie pevných látek pohybují v periodickém potenciálu krystalové mřížky. Hodnoty jejich energie leží v tzv. dovolených pásech energií (energetických pásech), jež jsou odděleny zakázanými energetickými pásy. Pro kovy, kde se elektrony snadno pohybují pod vlivem přiloženého elektrického pole, je charakteristický neúplně obsazený nejvyšší dovolený pás. U polovodičů a izolantů je nejvyšší pás plně obsazen, liší se pouze šířkou následujícího zakázaného pásu, u polovodičů 0,1 eV – 2 eV, u izolantů nad 5 eV. Energeticky nejvyšší pás, zcela nebo téměř obsazený, se nazývá valenční; od pásu vodivostního, ležícího nad ním, je oddělen zakázaným pásem. Obsazení pásů ovlivňují kromě teploty i různé poruchy.

Související hesla