Pašteka Július

, slovenský literární a výtvarný kritik a estetik. Z díla: Slovenská dramatika v epoche realizmu, Estetické paralely umenia, Majstri slovenskej palety, Majster Pavol z Levoče. Kromě slovenské literatury se zabýval rovněž literaturou světovou a českou (K. Čapek, V. Vančura).