Pastva

, způsob výživy hospodářských zvířat spásáním pícních porostů v době vegetace bez předchozího posečení. Pastva může být volná nebo organizovaná (např. oplůtková, dávková, pásová).

Související hesla