Pastvinářství

, úsek zemědělské produkce zabývající se zakládáním, ošetřováním, zlepšováním druhové skladby travních porostů a využíváním pastvin.