Pastviny

, dočasné nebo trvalé travní porosty využívané k pastvě hospodářských zvířat. Zatravněné rostlinami z čeledi lipnicovitých a jinými druhy pěstovaného rostlinného společenstva.

Související hesla