Pátá francouzská republika

, státní zřízení Francie od roku 1958, které vytvořil Ch. de Gaulle. Posílena moc prezidenta; je volen na 7 let, jmenuje premiéra, může vládnout pomocí dekretů, rozpustit parlament, předložit libovolný problém k referendu ap. Republika v 70. a 80. letech i přes rozpad Francouzského společenství prožila léta stabilního ekonomického růstu a prosperity.

Související hesla