Pátá kolona

, politická skupina, která tajně působí proti svému státu a pro politiku a ideologii protivníka (obvykle zahraniční mocnost v době krize nebo války). Termín vznikl v době španělské občanské války (1936 – 39): na otázku, která ze čtyř kolon frankistických pučistů dobude Madrid, hájený republikány, odpověděl generál Mola, že to bude pátá kolona tajných přívrženců ve městě.