Pátaliputra

, dnešní Patna – staroindická opevněná královská metropole na soutoku Gangy a Sónu, založená v 5. stol. př. n. l. Adžátašatruem; proslulé hlavní město dynastií Maurjů, Šungů a Guptovců. Od 7. stol. úpadek, dovršený po nájezdech muslimských dobyvatelů v 11. století.

Související hesla