Patent o zrušení nevolnictví

, patent vydaný rakouským císařem Josefem II. 1. 11. 1781, který dal poddaným právo bez povolení vrchnosti odejít z panství, uzavřít manželství, studovat a učit se řemeslům, zrušil bezplatné dvorské služby. Ponechával jim však robotní zatížení podle tereziánského robotního patentu a zachovával instituci poddanství.

Související hesla