Pater Walter Horatio

, anglický spisovatel, výtvarný a literární kritik. S preraffaelisty sdílel úctu k ideálu krásy a stál u zrodu estétského hnutí 90. let. Inspirujícími spisy se staly zejm. jeho Renaissance. studie o výtvarném umění a poesii a filozofický román Marius the Epicurean (Marius Epikurejec). Česky vyšly též Imaginární portréty.

Ottův slovník naučný: Pater Walter Horatio

Pater [pétr] Walter Horatio, spisovatel angl. (* 1839 v Londýně – † 1894 v Oxfordě). Studoval v Oxfordě, cestoval pak po Italii, Francii a Německu, načež usadil se v Oxfordě. Vydal r. 1873 The Renaissance: Studies in art and poetry (4. vyd. 1893), sbírku to duchaplných studií o umělcích italských doby renaissanční, pak: román Marius the Epicurean (1885, 2 sv.), vlastně řadu literárních úvah; Imaginary portraits (1887); Appreciations (1889) a Plato and Platonism (1893), analysu spisů Platonových. Z pozůstalosti jeho vydány byly r. 1895: Greek studies a Miscellaneous studies and essays. Pater náleží k nejlepším kritikům a stilistům anglickým.

Související hesla