Patriarchát


1. etnografie společenské uspořádání, ve kterém má dominantní postavení muž. Podle některých teorií (evolucionismus, marxismus) jeden ze základních stupňů vývoje společnosti, který následoval po matriarchátu;
2. historie úřední obvod křesťanského patriarchy; od koncilu nikájského 325 byly 4 patriarcháty: Jeruzalém, Antiocheia, Alexandrie, Řím, později ještě Konstantinopol. Označení bylo přejato i na obvody pravoslavné církve. Východními patriarcháty jsou Cařihrad, Alexandrie a Jeruzalém. V současnosti je pojem patriarchát užíván v katolických i pravoslavných církvích.

Související hesla